spacer
Administrace
Zemědělství, řeznictví, uzenářství, distribuce
Zemědělství, řeznictví, uzenářství, distribuce ZŘUD - Masokombinát Polička, a.s.
SEZNAM
SPOLEČNOSTÍ
>Úvodní strana
>ZŘUD - Masokombinát Písek CZ, a.s.
>ZŘUD - Masokombinát Polička, a.s.
>Řezpof spol. s r.o.


Kontaktní informace

ZŘUD - Masokombinát Polička, a.s.
Kamenec u Poličky 300
572 23 Polička
IČO : 25945491
DIČ : CZ25945491
Zápis v OR : U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2152.

Provolba 461 752 xxx
Spojovatelka 461 752 111
Fax 461 725 293
Příjem objednávek tel.: 461 752 500
fax: 461 752 130
Zelená linka 800 101 031
 
Funkce Jméno Telefon E-mail
Generální ředitel MVDr. Aleš Hantsch 461 752 148 hantscha@mkp.cz
sekretariat@mkp.cz
Ekonomický ředitel Ing. Luboš Kusý 461 752 140 kusy@mkp.cz
Obchodní ředitel Ing. Petr Fíla 461 752 117 fila@mkp.cz
Nákupní ředitel Ing. Karel Uttendorfský 461 752 183 uttendorfsky@mkp.cz
Technický ředitel Ing. Jaroslav Bláha 461 752 122 blaha@mkp.cz
Výrobní ředitel Ing. Josef Baláš, PhDr. 461 752 128 balas@mkp.cz
Personální ředitel Ing. Jiří Müller 461 752 144 muller@mkp.cz
Vedoucí odbytu Pavel Havlík 461 752 116 havlik@mkp.cz
Vedoucí marketingu Anna Trávníčková 461 752 142 travnickova@mkp.cz
Jakost a hygiena Ing. Jana Střílková 461 752 129 strilkova@mkp.cz

Jak se k nám dostanete

  Chuť vítezí ...